Office

Mikrobiyolojik Gıda Analizleri

T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığından tarafından verilen çalışma izniyle Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’nde belirtilen tüm analizler Mikrobiyoloji Analiz Laboratuarımızda yapılmaktadır.

Hazırlanıyor. Detaylı Bilgi için Tıklayınız

Office

Mikrobiyolojik Su Analizleri

T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığından tarafından verilen çalışma izniyle Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’nde belirtilen tüm analizler Mikrobiyoloji Analiz Laboratuarımızda yapılmaktadır.

Detaylı Bilgi için Tıklayınız

Office

Fiziksel ve Kimyasal Su Analizleri

T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan Yüzme havuzlarının tabi olacağı Sağlık Esasları Hakkında yönetmeliğine göre havuz suyundan numune alma, Fiziksel, Kimyasal ve Mikrobiyolojik havuz suyu analizi yapma yetkisine sahiptir.

Detaylı Bilgi için Tıklayınız

Office

Hijyen Analizleri

Gıda üretimi, tüketimi ve satışı yapılan yerlerde çalışma tezgahları, ortam havası, kap-kacak, ambalaj materyali, çalışanlar, kullanılan su vb. yerlerde mikroorganizmaların belli bir sınırın altında olması ve patojen mikroorganizma bulunmaması gerekmektedir.

Detaylı Bilgi için Tıklayınız