Kalite Politikamız


  • Su Dünyası Laboratuvarı, faaliyet gösterdiği hizmetlerde yasalarla belirlenen görevlerini; TS EN ISO/IEC 17025 kalite yönetim sistemi temelinde, ilgili kalite sistem standartlarına uygun olarak; tüm müşterilerinin ve çalışanlarının beklentilerini karşılayıp, memnuniyetini sağlayacak şekilde gerçekleştirmeyi,
  • Su Dünyası Laboratuvarı sunduğu kaliteli hizmet anlayışını, yeterliliği kanıtlanmış personeliyle, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyerek, ulusal/uluslararası kabul görmüş güncel standart metotları uygulayarak sürdürmeyi,
  • Su Dünyası Laboratuvarı Personeli, Kalite Yönetim Sistemi kapsamında oluşturulan dokümanları kullanarak tarafsızlık, gizlilik, bağımsız karar verme ve doğruluk ilkelerine bağlı çalışmayı,
  • Üst yönetim, kaliteli hizmet sunumu için gerekli mali, teknolojik ve insan kaynağını sağlamayı, kalite yönetim sistem standartları gereklerine uymayı ve etkinliğini sürekli iyileştirmeyi taahhüt eder.