•Fırsatçı patojendir.Kapalı kaplardaki anestezik göz damlaları, damıtık sular ve havuzlarda bulunmaktadır.
•Yüzücü kulağı(dış kulak iltihabı,şiddetli pnömonie, yumuşak doku ve göz enfeksiyonlarına neden olur.

•Legionella bakterileri, insanlarda ciddi enfeksiyonlara neden olabilen bir mikroorganizmadır.
•Lejyoner hastalığı, hayati tehlikesi olan ve pnömaninin (akciğer iltihabı) bir tipi olan bir enfeksiyondur.

Enterokokların (Fekal streptokokların) su içerisindeki dayanıklılıkları diğer gösterge organizmalara kıyasla daha yüksektir. Özellikle dezenfektan ajanlara karşı dirençlerinden dolayı, suyun işlenmesindeki etkinliğin değerlendirilmesinde ayrıcalıklı gösterge organizmalardır. Enterokokların araştırılmasının önemi, E.coli’lerden farklı olarak, zor çevresel koşullara daha dayanıklı olmalarından ve su içerisinde daha uzun yaşamalarından ileri gelmektedir

•E. coli , Enterobacteriaceae familyasına ait, Gram-negatif çubuk şeklinde bir bakteridir.
•İnsan ve hayvan bağırsaklarında doğal olarak bulunur.
•E.colinin zararlı suşları bağırsak astarında hasara ve kolite neden olur.
•Kolitte ömür boyu ilaç tedavisi ve ilerleyen durumlarda da kolon kanseri görülebilmektedir.

Koliform bakteriler gıda ve suların sıhhi durumunu gösteren göstergeç bakterilerdir. Tanım olarak çubuksu, Gram-negatif olup 35-37°C'de laktoz fermente ederek asit ve gaz üretirler. Koliformlar sıcak kanlı hayvanların dışkılarında bolca bulunurlar, ama sulak ortamlarda, toprakta ve bitkilerde de bulunurlar. Çoğu zaman koliformlar kendileri hastalığa neden olmazlar ama kolay kültürlenirler, ve varlıkları dışkı kaynaklı zararlı patojenlerin de mevcut olabileceğine işaret eder.

Gıda güvenliğinin belirlenmesinde kullanılan en basit ve yaygın analiz metotlarından biri olup, fermente gıdalar gibi doğal niteliği yönünden yüksek sayıda mikroorganizma içerenler dışında, birçok gıdada kalite kriteri olarak kullanılır. Tek başına hiçbir besiyeri ve inkubasyon koşulu, mevcut mikroorganizmaların hepsinin gelişebileceği ortamı sağlayamayacağı için ancak belirtilen koşullarda gelişebilen mikroorganizma grubu belirlenebilmektedir. Bununla birlikte toplam aerobik mezofilik bakteri olarak değerlendirilen sayının içinde patojenlerin de bulunacağı unutulmamalıdır. Toplam aerobik mezofilik bakteri sayımı ile gıda hammaddeleri, katkı maddeleri, ambalaj materyali, işleme sonrası depolama ve taşıma koşulları hakkında bilgi edinilerek, bunların asgari standartlara uyup uymadığı belirlenebilir. Böylece gıdada bozulmanın başlaması ve raf ömrü saptanabilir.


Hakkımızda

Laboratuvarımız Sağlık Bakanlığı 06.03.2011 tarihli ve 27866 sayılı “Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Esaslar Hakkındaki Yönetmeliği’ne” göre Sulardan Numune Alma ve Analiz Yapma Yetkisi belgesiyle 16.04.2012 tarihinde yetkilendirilmiştir. 2015 yılında Laboratuvarlarımız, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan Kuruluş ve Çalışma izinlerini alarak “Özel Gıda Laboratuvarlarının Kuruluş ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik” esasları doğrultusunda Gıda Sektörü Devamı için tıklayınız


İLETİŞİM
0 242 323 28 35

Fax: 0 242 323 28 55

  • info@sudunyasilab.com
  • muhasebe@sudunyasilab.com